Opdateringer


Appel om hjælp fra efterkommere i Kankbølle Slægten.


Som en af Danmarks største slægtsforeninger, med dokumenterede tilhørsforhold tilbage til den lille by Kankbølle, i Hjortshøj sogn, er det bestyrelsens ønske om at bevare denne status, men ting sker ikke uden efterkommernes hjælp, derfor vil bestyrelsen appellerer til i hjælper Slægtsforeningen med at indsende opdateringer i jeres familier.


Slægtsforeningen har til fulde, respekt for at der er personer som ikke finder sin slægt interessant, og ikke ønsker at bruge tid på det, men det er så her i kan hjælpe slægtsforeningen på vej, ved at bruge de dertil hørende opdateringsark, så kan i være med til at andre kan få glæde af jeres indsats.


I et forsøg på at få så mange oplysninger som muligt med i kommende udgaver af slægtsbøgerne, og i den digitale udgave af slægtsbøgerne, har foreningen forsøgt at udarbejde et oplysningsskema, til brug for indsamling af information fra de enkelte personer i Kankbølle Slægten.


Ved at være behjælpelig med at udfylde skemaet, har foreningen (og naturligvis) personerne i slægten selv mulighed for at være med til at skrive slægten historie, i alt evighed. For jo flere oplysninger der kan skrives om den enkelte person, jo bedre bliver billedet, for de slægter som kommer efter.


Da det jo som bekendt er en stor slægt, som konstant er i bevægelse, og derfor er det af meget stor vigtighed at når der sker ændringer i en persons liv, så tilgår der også foreningen oplysning derom.


Da der i sagens natur ikke findes så mange nulevende personer fra de gamle slægter, har man jo heldigvis den mulighed for at søge i diverse arkiver, dels for at undersøge ting, men også for at få andre oplysninger med i kommende udgaver. Men da det er meget tidskrævende, vil foreningen appellere til alle, at de forsøger at få alle de oplysninger med, især om de personer som ikke er blandt os mere.


Skulle du ligge inde med billeder eller gamle dokumenter som du mener, kunne have slægtsforeningens interesse, så send dem endelig til foreningen, jo mere der kan samles sammen jo bedre er det.

Foreningen modtager også gerne livshistorier om de enkelte personer, for de bedste historier kommer jo fra familien selv.


På forhånd tak, fordi du tog dig tid til at indsende opdateringer til Slægtsforeningen, om din familie.”Nota”

Ved udfyldelse af skemaet, er det vigtigt at man bruger fødenavne, da alle personer bliver indskrevet med deres respektive fødenavne.