Stamfamilien

Stamfamilien.

Efter oplysninger, indhentet på landsarkivet i Viborg, er vores stamforældre Jens Nielsen, kaldet Olesen, og Ellen Povlsdatter af Kankbølle viet i Hjortshøj Kirke den 2. Juli 1802.

Ellen ( i kirkebogen : Elen ) Povlsdatter er datter af gårdmand Povl ( i kirkebogen : Poul ) Pedersen af Kankbølle og Apollone Nielsdatter. Hendes fødselsdag vides ikke, men hun er døbt hjemme og fremstillet i Hjortshøj Kirke den 13. Juni 1773.

Ellen Povlsdatter blev gift første gang den 27. Marts 1801 i Hjortshøj Kirke med ungkarlen Peder Sørensen, søn af gårdmand Søren Pedersen fra Mundelstrup, Fårup sogn, født den 30. Juli 1775. Han døde imidlertid den 3. Februar 1802 i Kankbølle, kun godt 26 år gammel. Han blev begravet den 11. Februar i Hjortshøj, Der var ingen børn i dette ægteskab.

Hun sad enke i 5 måneder, indtil hun som nævnt ovenfor blev gift med Jens Nielsen.

Jens Nielsen ( Olesen ) var fra Haldum, og søn af gårdmand Niels Nielsen ( kaldet Gravgaard  og hustru Mette Jensdatter. Hans fødselsdag vides heller ikke, men han er døbt den 28. Februar 1773 i Haldum Kirke.

Jens Nielsen og Ellen Povlsdatter i Kankbølle havde 6 børn, døbt i Hjortshøj Kirke, nemlig :


I.     Apollone Jensdatter ( Abelone ), født 15. Marts 1804.

       Povl Jensen, født 8. September 1806, død ugift 22. September 1831.

II.    Niels Jensen, født 14. Juli 1808.

       Peder Jensen, født 11. September 1810, død ugift 31. Marts 1847 af tyfus.

       Søren Jensen, født 1. Februar 1813, død ugift 10. Maj 1847 af tyfus.

       Mette Jensdatter, født 22. September 1815, død 14. Maj 1817.


Jens Nielsen havde herudover yderligere 2 børn med ugifte Dorthe Sørendatter, ligeledes døbt i Hjortshøj Kirke, nemlig :


III.   Søren Jensen, ( Horup ), født 11. September 1821.

        Mette Marie Jensdatter, født 25. Oktober 1826, død 12. Marts 1828.


Efter alt at dømme var Jens en dygtig landmand og havde stor økonomisk fremgang.

I året 1811 købte han sin gård til selveje, han havde hidtil haft den som fæste under Vosnæsgård. Skødet et udstedt den 22 juni 1811. Gårdens størrelse var dengang 90 tdr. land, 9 tdr. 2 skp. hartkorn. Konge korntienden købte han den 20. juni 1819 for 700 rigsdaler af proprietær Secher, Hjortshøjlund.

Dagen før havde hans senere svigersøn, Peder Sørensen Horup, også købt tienden til sin gård for 1000 rigsdaler.

I Stenaagården havde Jens et indestående på 1000 rigsdaler, og da denne gård brændte i 1829 eller 1830, blev han tilbudt jorden, ca. 25 tdr. land for de 1000 rigsdaler. Men han ville ikke have den, da hans søn, Niels, på dette tidspunkt skulle ind som soldat. Han kunne også have fået Kondrups gård, den østligste gård i byen, der var lidt mindre end hans egen, men den ville han heller ikke have, skønt han godt kunne have betalt den. I Jens Nielsen tid blev det store skovskifte indhegnet med en stor, dyb grøft, som han vist selv har bekostet. Den 21. marts 1849 tilskødede han sin søn, Niels Jensen, gården for 500 Rbd. samt aftægt for livstid.


Jens Nielsen døde den 10. August 1851, 77 år gammel.

Ellen Povlsdatter døde allerede den 13. Marts 1843 69½ år gammel.

De blev begge begravet på Hjortshøj kirkegård.


De 2 overlevende børn, Abelone og Niels, er de respektive stamforældre til Kankbølleslægten