Efterslægt - Niels Jensen


Niels Jensen efterslægt

Niels Jensen, næstældste søn af Jens Nielsen og Ellen Povlsdatter, blev født den 14. juli 1808. Han overtog den 30. oktober 1837 "Kankbølle Vestergård" på omtrent 4½ tdr. hartkorn; den havde hidtil tilhørt Ane Sørensdatter, enke efter gårdmand Niels Jensen Horup (se skema over Horupslægten foran i bogen), for en pris af 1800 Rbd. samt aftægt.

Niels Jensen var blevet blev gift den 7. april 1837 i Hjortshøj Kirke med Ane Nielsdatter (se samme skema), født den 6. januar 1814, datter af ovennævnte Niels Jensen Horup og hustru Ane Sørensdatter, Kankbølle. Ane Nielsdatter døde den 11. juni 1847 af tyfus, kun 33 år gammel. Hun blev begravet i Hjortshøj.


Børn:


A.   Nicoline Nielsen, født 31. oktober 1837, Kankbølle, Hjortshøj.

B.   Ellen Nielsen, født 13. januar 1840, Kankbølle, Hjortshøj.

C.   Ane Johanne Nielsen, født 18. juli 1842, Kankbølle, døde den 4. december 1848 af skarlagensfeber, Hjortshøj.

D.   Jensine Metteline Nielsen, født 29. januar 1846, Kankbølle, døde 6. december 1848 af skarlagensfeber, Hjortshøj.


Efter sin første hustrus død blev Niels Jensen gift den 10. december 1847, ligeledes i Hjortshøj Kirke, med hendes søster, Anna Dorthe Nielsdatter, født den 26. maj 1820.

I marts 1849 flyttede de om i Niels Jensens fødegård, der var dobbelt så stor som "Kankbølle Vestergård". Skødet anføres omstående.

Niels Jensen byggede nyt stuehus midt i halvtredserne. Han var i nogle år sognefoged/-forstander, men holdt op, da han blev så gigtsvag, at han i mange år kun kunne gå ved to stokke. Han var en meget ædruelig mand, hvilket siger en del i de tider.

Niels Jensen overdrog i sommeren 1876 gården til sin ældste søn Jens Nielsen og gik på aftægt. Samtidig fik Sørine jorden mellem banen og Skødstrupvejen, hvorpå hun og hendes mand byggede en gård; de fik tillige det store skovskifte. Ellen og hendes mand havde i 1866 bygget på jorden nord for Skødstrupvejen.

Niels Jensen døde den 9. marts 1877; Anna Dorthe Nielsdatter overlevede ham i mange år og døde først den 31. oktober 1896. De blev ligeledes begravet i Hjortshøj.


Børn:


E.  Ane Nielsen, født 11. juli 1848, Kankbølle, Hjortshøj.

F.  Jens Nielsen, født 23. feb. 1851, Kankbølle, Hjortshøj.

G.  Sørine Petrea Nielsen, født 12. okt. 1853, Kankbølle, Hjortshøj.

H.  Niels Nielsen, født 7. nov. 1856, Kankbølle, Hjortshøj.

I.   Ane Sophie Nielsen, født 16. maj 1859, Kankbølle, Hjortshøj.

J.  Johannes Nielsen, født 13. juni 1862, Kankbølle, Hjortshøj.


Ovennævnte børn af Niels Jensen og hans to hustruer danner de respektive stamforældre til de familier, der er behandlet i de følgende afsnit:
Alle indsendte opdateringer og rettelser til ovenstående personer, vil blive registreret i vores databaser.


Da der tilstadighed foregår en indskrivning af data indsendt af slægterne selv, vil der løbende være automatiske opdateringer i online delen.


Ændringer, opdateringer og billeder til slægtsbøgerne og det elektroniske stamtræ sendes til :


Slægt id: 2.f.7.g.2.

Anni Dhejne

Faurholtvej 15

9000 Frederikshavn

Mobil : +45 51 19 47 23

Send en mail

mail_at_kankboellle.dk


Ved at bruge fanen opdateringer, bliver dit bidrag automatisk sendt til Anni Djene.