Rettelser

Rettelser til Kankbølleslægten

I et forsøg på at få så mange oplysninger som muligt med i kommende udgaver af slægtsbøgerne, og i den digitale udgave af slægtsbøgerne, har foreningen forsøgt at udarbejde et oplysningsskema, til brug for indsamling af information fra de enkelte personer i Kankbølle Slægten.


Ved at udfylde skemaet med alt det er spørges om, har foreningen (og naturligvis) personerne i slægten selv mulighed for at være med til at skrive slægten historie, i alt evighed. For jo flere oplysninger der kan skrives om den enkelte person, jo bedre bliver biledet, for de slægter som kommer efter.


Da det jo som bekendt er en stor slægt, som konstant er i bevægelse, og derfor er det af meget stor vigtighed at når der sker ændringer i en persons liv, så tilgår der også foreningen oplysning derom. Da der i sagens natur ikke findes så mange nulevende personer fra de gamle slægter, har man jo heldigvis den mulighed for at søge i diverse arkiver, dels for at undersøge ting, men også for at få andre oplysninger med i kommende udgaver. Men da det er meget tidskrævende, vil foreningen appellerer til alle, at de forsøger at få alle de oplysninger med, især om de personer som ikke er blandt os mere.Kort beskrivelse på hvordan i bruger arket og gemmer det på jeres PC, for at sende det..   


Efter at du har trykket på linket til rettearket kommer der en boks frem hvor du har følgende muligheder for valg : [ Åben ] [ Gem ] [ Annuller ].


[ Åben ]

Ved at vælge denne vil dit normale skriveprogram åbne arket, og du kan efterfølgende skrive de rettelser der måtte være. Når du så er færdig med at lave rettelserne i arket, skal du gemme det på din PC, ( gem det et sted hvor du hurtigt kan finde det igen )


[ Gem }

Ved at vælge denne, vil der fremkomme en menu frem, hvor du skal træffe afgørelse om hvor du vil gemme rettearket på din PC. Hvis du vælger denne løsning skal du efterfølgende finde rettearket, åbne det, og skrive de rettelser der måtte være. Gem arket og send det til sekretæren.


[Annuller ]

Ja det siger sig selv, du kommer ikke frem til rettearket, og kan bare læse mere på siden.


Hent rettearket her, hvis det er Børn som skal opdateres.

Hent rettearket her, hvis det er Samlever som skal opdateres.

Hent rettearket her, hvis det er Efterkommer som skal opdateres.

Hent rettearket her, hvis det er Ægteskaber som skal opdateres.


Rettelser sendes til 

Slægt id: 2.f.7.g.2.

Anni Dhejne

Faurholtvej 15

9000 Frederikshavn

Mobil : +45 51 19 47 23

Mail_at_kankboelle.dk